Ieder kind een fiets bij Fietsbank - Lelystad
Fietsbank Lelystad

Beleidsplan Fietsbank Lelystad

Naam van de stichting: Fietsbank Lelystad

RSIN: 855709297

Hoofdlijnen Beleidsplan tot 2020:

Strategische doelstellingen:

Fietsbank Lelystad promoot het opknappen en doorgeven van gebruikte fietsen via de basisscholen van Lelystad, in de buurten zelf.

Fietsbank Lelystad haalt gebruikte fietsen op, repareert fietsen en geeft die aan kinderen, jongeren die er een nodig hebben.

Fietsbank Lelystad geeft lessen Fietsonderhoud en –reparatie op scholen, aan leerlingen, ouders en leerkrachten.

Voor 31 maart 2016 hebben we gerealiseerd

 • Aanvraag subsidie bij Kringloopwinkel Groene Sluis is gedaan
 • Aanvraag subsidie bij Bedrijfsvereniging is gedaan
 • Financieel overzicht over 2015 en een begroting voor 2016 zijn goedgekeurd en openbaar
 • We weten hoeveel basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs samen (willen) werken met de Fietsbank, betreffende
  • Fietsbank klanten melden
  • Fietsen verstrekken
  • Fietsonderhoud en reparatielessen geven
 • Werken er minimaal twee coördinatoren voor de Fietsbank
 • Werken vrijwilligers en het bestuur volgens een vrijwilligersovereenkomst

Voor 31 december 2016 hebben we gerealiseerd

 • Benefietconcert in de stad
 • Onze infrastructuur is bekend in de stad, via website en publiciteit. Zie website!
 • We hebben de nazorg aan de fietsen geregeld. Iedere fietsbank klant kan in zijn eigen buurt (buurthuis/ school) terecht voor reparaties door vrijwilligers
 • Op 20 Lelystadse basisscholen zijn lessen fietsonderhoud en fiets repareren gegeven
 • Contacten met scholen voor Voortgezet onderwijs zijn gelegd
 • In vijf buurten zijn kleine fietsreparatiewerkplaatsen bemand door vrijwilligers, na en in overleg met buurthuiswerk

Voor 31 december 2020 hebben we gerealiseerd

 • Fietsbank Lelystad heeft een gestroomlijnd contact met alle scholen en buurthuizen in de stad waar mensen zich geen fiets voor hun kinderen kunnen permitteren
 • Zorgt voor gratis fietsonderdelen waar vrijwilligers mee kunnen werken
 • Fietsbank Lelystad coördineert de toevoer van gebruikte fietsen en de levering ervan aan de Fietsbank klanten
 • In elke wijk waar gezinnen op of onder de armoedegrens leven is een kleine fietsreparatiewerkplaats, door vrijwilligers gerund, na en in overleg met buurthuiswerk
 • Fietsbank Lelystad kan zonder subsidies verder, door middel van donateurs, sponsors en financiële acties

Evaluatie actieplan

Twee maal per jaar evalueert het bestuur bovenstaand actieplan, beantwoordt onderstaande vragen en maakt daar schriftelijk verslag van.

 • Werken de vrijwilligers met plezier?
 • Hebben we de streefdoelen gehaald?
 • Zijn er aanpassingen nodig?
 • Zijn er nieuwe/andere activiteiten nodig?

Beloningsbeleid:

Fietsbank Lelystad is een honderd procent vrijwilligersorganisatie en geeft dus geen beloningen.


BeleidsplanDonaties


Al 530 fietsbankfietsen kregen een gelukkige ruiter!

Ieder kind een fiets bij Fietsbank - Lelystad

Fietsbank Lelystad is een “Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)”. Dat betekent dat je belasting op donaties aan Fietsbank Lelystad terug kunt krijgen.

Een fiets voor de Fietsbank?

Heeft u een fiets over?
Mail ons, wij halen hem op.
Zelf brengen kan natuurlijk ook:
 
De Groene Sluis,
Zuiveringweg 83
o.v.v. 'Fietsbank'
 
Donaties van harte welkom
Bank NL55 TRIO 0391 0782 16
t.n.v. Stichting Fietsbank Lelystad

Sponsors


Halfords sponsor van Fietsbank Lelystad
Bikeshop sponsor van Fietsbank Lelystad
Enjoy Meerens sponsor van Fietsbank Lelystad

Bestuur stichting Fietsbank Lelystad

Voorzitter:

Joop van Leeuwen
Horst 22-06
8225 MA Lelystad
Stuur e-mail
 0320 222 696

Penningmeester:

Andries de Vries
Karveel 54-24
8242 XM Lelystad
Stuur e-mail
0320 240 703
0642 872 165

Secretaris:

VACATURE

We zijn op zoek naar een secretaris. Misschien iets voor u? Voor informatie stuurt u een e-mail aan Joop van Leeuwen of neemt u telefonisch contact met hem op via 0320 222 696

 

Copyright © Fietsbank Lelystad 2016 All rights reserved.

Klik hier voor betaalbare website of webwinkel